Zkratky

Co znamená zkratka GS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GS


Co znamená zkratka GS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GS znamená:

Go sleep

Zkratka GS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GS znamená:

Jdu spát

Zkratka GS patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou GS. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.