Zkratky

Co znamená zkratka GN8? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GN8


Co znamená zkratka GN8 Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GN8 znamená:

Good Night

Zkratka GN8 má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GN8 znamená:

dobrou noc

Zkratka GN8 patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky GN8. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?