Zkratky

Co znamená zkratka GJ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GJ


Co znamená zkratka GJ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GJ znamená:

Good Job

Zkratka GJ má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GJ znamená:

dobrá práce

Zkratka GJ patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky GJ. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.