Zkratky

Co znamená zkratka GIYF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GIYF


Co znamená zkratka GIYF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GIYF znamená:

Google is your friend

Zkratka GIYF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GIYF znamená:

Google je Tvůj přítel

Zkratka GIYF patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka GIYF. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.