Zkratky

Co znamená zkratka FISH? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FISH


Co znamená zkratka FISH Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka FISH znamená:

first in still here

Zkratka FISH má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FISH znamená:

Zasekl jsem se tu

Zkratka FISH patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce FISH. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.