Zkratky

Co znamená zkratka FF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FF


Co znamená zkratka FF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka FF znamená:

For Fun

Zkratka FF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FF znamená:

Pro Zábavu

Zkratka FF patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou FF. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Je váš miláček daleko? Pošlete mu sms na dobrou noc. Na výběr jsou sms na dobrou noc pro kluka nebo sms na dobrou noc pro holku.