Zkratky

Co znamená zkratka BFF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BFF


Co znamená zkratka BFF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka BFF znamená:

Best friends forever

Zkratka BFF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BFF znamená:

Nejlepší přátelé navždy

Zkratka BFF patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky BFF. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?