Zkratky

Co znamená zkratka BCS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BCS


Co znamená zkratka BCS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka BCS znamená:

Because

Zkratka BCS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BCS znamená:

Protože, poněvadž

Zkratka BCS patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou BCS. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Svoji vlajku nemají pouze státy (země), ale i jednotlivé kraje města a obce. Navštivte partnerskou stránku s vlajkami měst ČR.