Zkratky

Co znamená zkratka BBL? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BBL


Co znamená zkratka BBL Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka BBL znamená:

Be Back Later

Zkratka BBL má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BBL znamená:

Vrátím se později

Zkratka BBL patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky BBL. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?