Zkratky

Co znamená zkratka AIS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

AIS


Co znamená zkratka AIS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka AIS znamená:

As I Said

Zkratka AIS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka AIS znamená:

Jak jsem již řekl

Zkratka AIS patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou AIS. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte co je to docx, ods nebo avi? Jedná se o přípony souborů.