Zkratky

Co znamená zkratka AFAIC? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

AFAIC


Co znamená zkratka AFAIC Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka AFAIC znamená:

As Far As I\'m Concerned

Zkratka AFAIC má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka AFAIC znamená:

Co se týká mne

Zkratka AFAIC patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka AFAIC. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?