Zkratky

Co znamená zkratka 2D? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

2D


Co znamená zkratka 2D Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka 2D znamená:

Today

Zkratka 2D má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka 2D znamená:

Dnes

Zkratka 2D patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky 2D. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?